Jazda Coolturalna 2019 – Zawarciańska Akademia Tańca 18.07