Regulamin

Regulamin

Regulamin Jazdy Coolturalnej 2019

1. Organizatorem warsztatów pod nazwą Jazda Coolturalna 2019 jest Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim.

2. Podczas trwania warsztatów z dziećmi pracują artyści – instruktorzy wspierani przez organizatorów; uczestnicy zajęć stosują się do poleceń osób prowadzących warsztaty oraz organizatorów.

3. Zajęcia odbywają się w ściśle wyznaczonych godzinach: 10:00 – 14:00. W trakcie trwania zajęć organizator nie ma obowiązku pełnić nadzoru nad dziećmi pozostającymi na terenie warsztatów.

4. Udział w warsztatach jest dobrowolny, nieodpłatny i otwarty (nie wymaga uprzedniej rezerwacji miejsc).

5. Organizator ma prawo wykluczenia z udziału w zajęciach osób, które zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie.

6. Organizator zapewnia uczestnikom zajęć dostęp do toalet i wody bieżącej.

7. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom dostęp do wody pitnej, nie zapewnia zaś wyżywienia.

8. Rodzic może pozostać z dzieckiem na terenie warsztatów, ale w zajęciach dziecko uczestniczy w sposób możliwie samodzielny.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty materialne uczestników.

10. Ze względu na realizowany program zajęć i stopień ich trudności, sugerowany wiek uczestników warsztatów to 6-15 lat.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji foto/video do celów archiwalnych. Galeria zdjęć zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu.

12. Uczestnictwo w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

13. Wszelkich dodatkowych informacji udziela organizator projektu – Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim, tel 95 720 29 11